Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora UW-M z dnia 20.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Informujemy, że Rektor UW-M w Olsztynie w dniu 20 marca 2020 roku wydał Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Zgodnie z w/w dokumentem terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w marcu i kwietniu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Termin może ulec kolejnemu przesunięciu, w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

Do pobrania