Zajęcia zdalne - informacja

Drodzy Studenci, w związku z wyjątkową sytuacją od poniedziałku 30 marca 2020 r. ruszamy z kształceniem zdalnym. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem.

Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującym planem, zatem plan wyznacza godziny rozpoczęcia poszczególnych spotkań online z nauczycielami akademickimi. Od swoich nauczycieli dostaniecie na maile w domenie uczelnianej informacje o tym, z jakiej platformy będziecie korzystać przy realizacji zajęć z danego przedmiotu.

Do wyboru wykładowców są obecnie dwie platformy - Microsoft Teams lub Moodle, z możliwością wykorzystywania także dodatkowych narzędzi według bieżących potrzeb.

Zwróćcie uwagę, że kontakt jest możliwy tylko poprzez uniwersyteckie adresy mailowe wygenerowane przez USOS. Tylko za pomocą tych adresów jest możliwe logowanie się do ww. platform. Zatem zadbajcie o to, by regularnie sprawdzać swoją pocztę.

Na prośbę nauczyciela macie obowiązek przyłączenia się do takich zdalnych grup.

Informacje na temat platformy Moodle znajdziecie tutaj: https://moodle.uwm.edu.pl/moodle/course/index.php

Materiały na temat Microsoft Teams: https://moodle.uwm.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1430

Załączamy też prostą obrazkową instrukcję pobierania oraz logowania się do Microsoft Teams: https://tinyurl.com/robd5sz

Wszystkim Wam, życzymy owocnej pracy online i jak najszybszego powrotu do sal zajęciowych.