Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Informacja dotycząca możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości skan Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów.

 

Przepisy rozporządzenia z dnia 29 października 2020 roku (§ 38a):

1) dopuszczają możliwość dokonania zmian w programie studiów w zakresie zajęć praktycznych kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w celu umożliwienia studentom odbycie tych zajęć w części lub w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) dają studentom, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwość ubiegania się o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Wzór wniosku studenta w załączeniu.