Za nami I część etapu okręgowego OLiJP-SP

W ubiegłą sobotę, 27 stycznia 2024 roku, odbyła się I część etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

Z pracami literackimi i testami językowymi zmierzyli się:

1) Julia Rudzińska z SP im. I. Kwinto w Żabim Rogu (podopieczna pani Katarzyny Zaniewskiej);

2) Igor Chodań z SP w Szyldaku (podopieczny pani Anny Małeckiej);

3) Amelia Chodań z SP w Szyldaku (podopieczna pani Anny Małeckiej);

4) Wirginia Ezeobi z SP w Szyldaku (podopieczna pani Anny Małeckiej).

Za tydzień przekonamy się, kto przeszedł do etapu ustnego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: https://olijpsp.pl/.

Pieczę nad uczestnikami sprawowały: Przewodnicząca KO w Olsztynie - prof. Renata Makarewicz, Sekretarz KO w Olsztynie - dr Sabina Kowalczyk-Wesołowska oraz Jurorki - prof. Iwona Kosek oraz mgr Małgorzata Suszek.