Wykład otwarty z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi dr hab. Ewa Jarmołowicz-Nowikow z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 12.00 (Aula Teatralna - Centrum Nauk Humanistycznych).

"Czego uczymy się o języku i o sobie samych, badając gesty?"
Gesty były dostrzegane już przez starożytnych. Początkowo interesowano się ich wymiarem praktycznym, w szczególności wpływem na skuteczność procesu przekonywania. Wraz z rozwojem technicznych możliwości rejestracji obrazu i dźwięku zaczęto wnikliwie analizować związki gestów z wypowiadanymi słowami. Niestety przez długi czas w historii badań nad językiem gesty były traktowane jako produkt uboczny wypowiedzi werbalnej, a uwzględnianie ich w analizach prowadzonych przez językoznawców postrzegano jako działania nie do końca poważne.

Liczne badania poświęcone zachowaniom niewerbalnym, a w szczególności formie i funkcji gestów, wzbogacają wiedzę na temat języka, a także komunikacji. Coraz częściej uznaje się, że gramatyka ma charakter multimodalny, a pewne kategorie gramatyczne są tworzone lub współtworzone poprzez gest. Badania nad gestami są także źródłem wiedzy na temat różnic kulturowych w komunikacji, ontogenezy i filogenezy języka, procesów poznawczych związanych z zapamiętywaniem, a także nauką języka obcego. Analiza zachowań niewerbalnych może być również pomocna w diagnozowaniu zaburzeń mowy na wczesnych etapach akwizycji języka.

Podczas wykładu najwięcej miejsca poświęcę kategorii gestów wskazujących. Na podstawie prowadzonych przeze mnie badań pokażę ich związek z gramatyką multimodalną, a także różnice kulturowe w ich realizacji. Wyniki badań zobrazowane zostaną fragmentami analizowanych materiałów wideo.