Wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego

Czwartek (8 grudnia 2022 r.) olsztyńska polonistyka spędziła pod znakiem "księcia poetów polskich", oświeceniowego mistrza pióra - Ignacego Krasickiego.

Grupa studentów filologii polskiej pod przewodnictwem dr Sabiny Kowalczyk pojechała do Lidzbarka Warmińskiego, by zwiedzić perły architektoniczne tego miasta i porozmawiać z pracownikami instytucji kultury. Grupą opiekowały się także prodziekan ds. rozwoju i promocji, pani dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM oraz doc. dr Krystyna Stelmach - profesor wizytująca z Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

O pracy w Muzeum Warmińskim opowiedziała pani kierownik, Małgorzata Jackiewicz-Garniec, a Oranżerię Kultury pokazała i ciekawie ją przedstawiła pani Agnieszka Mikołajczak.

Wyjazd sprzyjał rozwijaniu kompetencji przyszłych pracowników sektora kultury. Odbył się w ramach przedmiotu instytucje kultury w regionie.