VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI” - 20-21.04.2023

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE.

Konferencja odbędzie sie w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

Ponieważ konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter, zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i językoznawców, ale również literaturoznawców, kulturoznawców, a także badaczy repre­zentujących inne dyscypliny naukowe. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. Biorąc pod uwagę inter­dyscyplinarność tych dziedzin wiedzy, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

 • teoria i praktyka przekładu
 • metodologia tłumaczenia tekstów literackich
 • przekład literacki a komunikacja międzykulturowa
 • przekład audiowizualny - bariery i perspektywy
 • adaptacje jako przekład intersemiotyczny
 • kody kulturowe w przekładzie
 • przekład w kontekście polityki, prawa, religii
 • granice i wyzwania komunikacji w przekładzie
 • przekład specjalistyczny
 • kształcenie tłumaczy i technologiczne aspekty przekładu
 • krytyka przekładu, marketing i dystrybucja przekładów

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki → KONFERENCJE