Uwaga studenci!

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę  przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

- szkoła policealna lub kolegium;

- studia pierwszego stopnia;

- studia drugiego stopnia;

- jednolite studia magisterskie;

- studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

- przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków na Moduł II:

od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. – rok akademicki 2019/2020;

od 07.09.2020 r. do 10.10.2020 r. – rok akademicki 2020/2021.

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową  w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,24,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.