UBEZPIECZENIE NNW I OC DLA STUDENTÓW

Dziekanat Wydziału Humanistycznego przypomina o możliwości wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
30 listopada 2021 r. to ostateczny termin wpłat, a tym samym zakończenie akcji ubezpieczeń na rok akademicki 2021/2022.