Stypendia naukowe dla studentów germanistyki UWM

Olsztyńska Germanistyka wspiera i promuje swoich najlepszych studentów! Do oferowanych przez Fundację Georga i Marii Dietrichów możliwości ich rozwoju doszła kolejna inicjatywa – stypendia naukowe dla studentów germanistyki UWM.
Tym samym staliśmy się jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym oprócz stypendiów MEiN można otrzymać stypendia dodatkowe w wysokości 500 Euro za semestr. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki, m.in. dbać o rozwój własnej motywacji do nauki, wyróżniać się wysoką średnią ocen, być otwartym na współpracę na rzecz rozwoju naszego kierunku, a także współtworzyć swoją postawą właściwy klimat do zdobywania wiedzy i umiejętności. Mile widziane są również osiągnięcia w kole naukowym!

14 marca 2023 roku w Auli im. Georga i Marii Dietrichów w blasku fleszy, w obecności władz dziekańskich, wykładowców, zgromadzonych studentów i licznie przybyłych przedstawicieli lokalnych mediów jury konkursowe ogłosiło pięciu laureatów I. edycji konkursu o stypendium Fundacji Georga i Marii Dietrichów.

Zostali nimi:

  • na studiach I stopnia: Weronika Czerwińska, Zuzanna Sekuła oraz Nikola Petniunas
  • na studiach drugiego stopnia: Natalia Ankowska i Mateusz Duchliński.

Gratulacjom i... wywiadom nie było końca! Zamieszczamy tu fotografie z tego wyjątkowego wydarzenia, by było jasne, że dodatkowe stypendia są na naszej germanistyce FAKTEM.