Rozstrzygnięcie konkursu "Klasycy złotego wieku" literatury rosyjskiej

14-stego marca w Katedrze Literatury i Języka Rosyjskiego miało miejsce ogłoszenie wyników I edycji Wydziałowego Konkursu: Klasycy "złotego wieku" literatury rosyjskiej oraz uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami konkursu zostali: Pani Sabina Pankova (studentka I roku filologii rosyjskiej), Pan Patryk Bartosiewicz (student I roku filologii rosyjskiej II stopnia), Pan Mateusz Szyszka (student I roku filologii rosyjskiej II stopnia).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!