Raport projektowy: SeeApp

Jakie doświadczenia towarzyszą studentom zagranicznym wybierającym studia w UWM? Czy są zadowoleni z pobytu? Z czego korzystają? Jak oceniają ofertę i poziom studiów? Z kim i jak udaje się im nawiązać kontakty? Co chcieliby zobaczyć i jak spędzić czas wolny? Jakie miejsca wybierają i co robią? Jakie wspomnienia zabiorą z Olsztyna? Jak można im pomóc i sprawić by kilkumiesięczny lub kilkuletni pobyt traktowali jako ciekawe i wartościowe doświadczenie swojego życia?

Zespół projektowy studentek i studentów Analizy i kreowania trendów przez kilka tygodni pracował nad rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom studiujących w UWM obcokrajowców. Przeprowadzono badania użytkowników, które pokazały, że doświadczenia studentów z wymiany są odległe od ideału, a wiele potrzeb udaje się zaspokoić poza kampusem a często także poza miastem. Z wywiadów wynikało, że studenci zagraniczni stykają się z różnymi problemami, m.in. przejawami rasizmu, barierami językowymi i komunikacyjnymi, np. brakiem czytelnych dla nich oznaczeń Kortowa, nieskutecznymi działaniami integracyjnymi, samotnością.

Wnioski z badań skłoniły zespół do stworzenia zbioru wielu pomysłów odpowiadających potrzebom studentów zagranicznych. Ostatecznie projektanci uznali, że optymalnym rozwiązaniem będzie SeeApp, czyli aplikacja dedykowana osobom szukającym kontaktów i nowych znajomości oraz informacji o atrakcyjnych imprezach umożliwiających poznawanie nowych kultur i integrację. Prototyp pomysłu przetestowano i opisano szczegółowo w service blueprincie.

Warto na koniec wspomnieć, że aplikacja jest powiązana z prezentowanym wcześniej rozwiązaniem onboardingowym ułatwiającym start w nowym miejscu studiów.