Raport projektowy: Poligrafia UWM. Edytor online

Nowy raport projektowy powstał podczas praktyki zawodowej studentów analizy i kreowania trendów. Stworzone i opisane w raporcie rozwiązanie zostało przygotowane dla Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest ono wynikiem analizy możliwości firmy oraz potrzeb i oczekiwań aktualnych i przyszłych usługobiorców. Rozwiązanie daje możliwość rozszerzenia współpracy, rozwoju organizacji oraz stworzenia nowych usług, skierowanych do wewnętrznych i zewnętrznych klientów.