Pozytywna opinia PKA na kierunku filologia polska

Informujemy, że Uchwałą nr 234/2021 z dnia 25 marca 2021 roku  w sprawie oceny programowej na kierunku filologia polska prowadzonym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło proces kształcenia realizowany na wyżej wymienionym kierunku.

Następna ocena programowa na kierunku filologia polska planowana jest w roku akademickim 2026/2027.