Pozytywna opinia PKA na kierunku filologia

Informujemy, że Uchwałą Nr 669/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku filologia prowadzonym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło proces kształcenia realizowany na w/w kierunku.

Następna ocena programowa na kierunku filologia planowana jest w roku akademickim 2025/2026.