Naukowy Grant Rektora dla dr Doroty Gładkowskiej!

Z radością i lekką zazdrością ;-) informujemy, iż nasza koleżanka z Katedry Literatur i Kultur Anglojęzycznych, dr Dorota Gładkowska otrzymała tegoroczny Naukowy Grant Rektora na realizację projektu pt. „Architektura tekstu a strategie komunikacyjne w angielskich dziełach wczesnonowożytnych na podstawie wybranych cykli poetyckich Johna Donne'a - analiza w perspektywie interdyscyplinarnej”.

Gratulujemy i życzymy owocnych badań!!!