Naukowe Koło Symulacji i Gier Strategicznych

Naukowe Koło Symulacji i Gier Strategicznych UWM już zarejestrowane.

W czerwcu br. władze Uczelni dokonały rejestracji Naukowego Koła Symulacji i Gier Strategicznych, działającego przy Instytucie Historii UWM. Tym samym środowisko studentów, zajmujące się symulacjami i grami wojennymi, skupione wokół dra Grzegorza Kały zyskało oficjalny status w strukturze Uczelni.

Studenci zrzeszeni w Kole zajmują się szeregiem projektów. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Taktyka i Strategia przygotowują grę, która w niedalekiej przyszłości ukaże się na rynku. Wydarzenia przedstawione w rozgrywce będą odbywać się w niedalekiej przyszłości na terenie Warmii i Mazur.

Poza tym Koło organizuje objazdy naukowe, bierze udział i przygotowuje wydarzenia naukowe.  Aktualnie planuje przygotować dużą konferencję poświęconą wykorzystaniu gier wojennych w analizach sztabowych i strategicznych na przestrzeni dziejów. A to tylko niektóre z form aktywności naszego Koła. Spotykamy się nie mniej niż raz w tygodniu na ogół na 3 godziny, ale czasami spędzamy cały dzień nad naszymi projektami.

Zapraszamy wszystkich chętnych, by zgłaszali swoje akcesy do Koła od przyszłego roku akademickiego! Członkami naszego koła mogą zostać studenci, absolwenci, doktoranci. Każdy chętny może współpracować z Kołem!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

radomir.bober@student.uwm.edu.pl
patryk.laskowski.1@student.uwm.edu.pl
bartlomiej.zaremba@student.uwm.edu.pl