"Komunikacja międzykulturowa" - raport studentów kierunku Analiza i kreowanie trendów

Czy uniwersytet może być przyjaznym środowiskiem integracji międzykulturowej? Jak jest w UWM teraz, a jak mogłoby być w przyszłości? Czy zielony kampus jest postrzegany przez obcokrajowców jako miejsce otwarte, sprzyjające spotkaniom i poznawaniu innych kultur? Czego doświadczają studenci przyjeżdżający na wymianę i studiujący w UWM? To część pytań, jakie studenci Analizy i kreowania trendów zadawali zagranicznym i polskim studentom pracując nad trzema projektami, których celem było stworzenie rozwiązań wspierających integrację międzykulturową i poprawiających jakość studiów. Jak pokazały wyniki przeprowadzonych badań, poznawanie innych kultur, stanowiące cześć studiów i pobytu w Polsce, może być tak samo ważne jak sama nauka.

Raport zatytułowany „Komunikacja międzykulturowa” zawiera rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i problemy studentów zagranicznych wybierających UWM jako miejsce swojej nauki i kilkumiesięcznego lub kilkuletniego pobytu. Desk research i liczne wywiady dały zespołowi wszechstronna wiedzę o tym, jak aktualnie komunikują się ze sobą studenci zagraniczni, skąd zdobywają ważne dla siebie informacje, jak wyglądają ich studia i jak spędzają czas wolny.

W wyzwaniu projektowym zespół skupił się na onboardingu, czyli rozwiązaniu ułatwiającym start w nowym miejscu. Raport zawiera również szereg rekomendacji, które warto uwzględnić w tworzeniu środowiska przyjaznego obcokrajowcom. Szczegóły sprototypowanej i przetestowanej propozycji znajdują się w raporcie projektowym, zaprezentowanym i przekazanym władzom UWM.