Badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Celem badania jest: gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków. Badania ankietowe służą również gromadzeniu opinii na temat sposobu realizacji danego przedmiotu, doboru treści i metod dydaktycznych oraz postawy nauczyciela akademickiego (komunikatywności, dyscypliny realizacji przedmiotu, etc.).

Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r.

Zakresem badania objęci zostaną nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety.