Analiza i kreowanie trendów - raport dla branży kreatywnej

Na Analizie i kreowaniu trendów powstają raporty dla różnych branż, również dla branży kreatywnej.

Firmy zajmujące się grafiką i reklamą zaliczane są do tak zwanej branży kreatywnej. Należy ona obecnie do najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki w Europie. Można więc zapytać, czy reprezentanci tej branży potrzebują informacji o współczesnych trendach i możliwości ich wykorzystania.
Autorki prezentowanego raportu - Aleksandra, Martyna i Natalia - uważają, że przedstawienie sytuacji wspomnianych branż i nakreślenie perspektywy ich rozwoju może wpłynąć pozytywnie na ich przyszłość.

Autorki, studentki pierwszego roku studiów magisterskich, przygotowały raport dla firmy Fotografik Studio, która działa na rynku od 1998 roku. Z raportem warto zapoznać się z wielu powodów. Poza tym, że jest spójny, precyzyjny i niezwykle czytelny, pokazuje i omawia długą listę trendów ogólnych oraz branżowych, które mają wpływ na analizowaną firmę. My zwrócilibyśmy również uwagę na rekomendacje, które w kontekście opisanych trendów wydają się niezwykle trafne i przydatne.

Raport → link