Akademia Ciekawości

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie pt. "Akademia Ciekawości".

Główne zadania, które mogłyby zostać powierzone osobom współpracującym z RUSS: copywriting, streszczenia wydarzeń, przygotowywanie opisów tekstów zachęcających do udziału w programie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy wysyłać na adres e-mail: mateusz.kowalski@kortowiada.pl (temat wiadomości: Praktyki - Akademia Ciekawości).

W załączeniu broszura informacyjna o projekcie.